Loading.....

TRAINING COURSE
เจาะลึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
Grammar หรือหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์เป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การสื่อสาร...
ทักษะการบริหารสำหรับผู้บริหารมืออาชีพ (The Essential Skills for Professional Manager)
ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารหรือหัวหน้างา...
เทคนิคการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional English E-mail Writing @Work)
ในธุรกิจปัจจุบันนี้ การเขียนอีเมล์ทางธุรกิจเป็นช่องทางที่มีความสำคัญ และมีบทบาทอย่างมาก ในการสื่อสารทั้งในและ นอกองค์กรไ...
Knowledge
new
10 ทักษะการทำงานที่สำคัญที่สุดในปี 2020
             ในยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความเจริญก้าวหน้าของเทคโน...
ชวนเล่นสนุกๆ (^____^) กับการถอดรหัสตัวตนแม่นๆ 4 คำถามจิตวิทยา จากภาษากาย
       ต้อนรับวันหยุดพักสบายๆ เบาๆชวนเล่นสนุกๆกับการถอดรหัสตัวตนแม่นๆ 4 คำถามจิตวิทยา จากภาษากาย บอกว่าคุณเป็นคนแบบไหน โดยในแต่...
activity